Ik woon in Stadspolders of Dubbeldam

Alle huizen met tuin (laagbouw) in Stadspolders en Dubbeldam krijgen een bak aan huis voor inzamelen van plastic, blik en drinkpakken.

HVC leegt deze bakken 1x in de 2 weken. In de maanden juni, juli en augustus haalt HVC de bak aan huis voor gft en de etensresten elke week op. De bak aan huis voor restafval wordt  voortaan 1 x per 4 weken geleegd.
Samengevat:

  • Bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken 1x in de 2 weken. U kunt ook kiezen voor het gebruik van plastic zakken in plaats van de bak. 
  • Bak aan huis voor gft en etensresten blijft 1 x in de 2 weken. In de zomermaanden juni, juli en augustus leegt HVC deze bak 1x in de week.
  • Bak aan huis voor papier en karton blijft 1x in de maand.
  • Bak aan huis voor restafval 1 x in de 4 weken. 

Begin februari ontvangt u een brief over deze verandering. Daarin staat ook  wat u moet doen als u geen bak aan huis wilt voor plastic, blik en drinkpakken. U kunt dan de doorzichtige zakken blijven gebruiken. HVC haalt in Stadspolders en Dubbeldam de zakken 1x in de 2 weken op. Tegelijk met het legen van de bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. 

Ik heb al een bak voor plastic, blik en drinkpakken

Een aantal inwoners van Stadspolders en Dubbeldam heeft meegedaan met een proef. Heeft u al een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken? Dan blijft u deze gebruiken zoals u al gewend bent.

Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en incontinentiemateriaal doet u bij het restafval. Deze afvalstroom kan helaas nog niet goed worden gerecycled. Het ophalen van de bak voor het restafval gebeurt vanaf april 1x in de 4 weken.  Door plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en papier en karton goed te scheiden blijft er ruimte over in de bak aan huis voor restafval. 

Extra service

Als dit voor uw situatie niet voldoende is, kunt u gebruik maken van extra service. U kunt een extra bak voor restafval aanvragen om luiers of incontinentiemateriaal of extra restafval in kwijt te kunnen. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor op de pagina Afvalstoffenheffing. U kunt ook een verzoek doen om maatwerk. Dat kan bijvoorbeeld met een pas voor luierafval en incontinentiemateriaal. Die geeft toegang tot een luiercontainer of ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. Deze container ligt niet altijd dichtbij uw woning. 
Wilt u gebruik maken van maatwerk? Neem dan contact op met de klantenservice van HVC.