Ik woon in een huis met een tuin

Woont u in een huis met een tuin? Dan leest u hier wat er voor u vanaf april 2021 verandert.

Woont u in een huis met een tuin dan verandert de inzameling van uw afval. HVC haalt vanaf april elke week plastic, blik en drinkpakken op. In de maanden juni, juli en augustus leegt HVC de bak aan huis voor gft en de etensresten iedere week. Maakt u gebruik van een restafvalbak aan huis, dan wordt deze voortaan 1 keer per vier weken geleegd.
amengevat:

  • Legen van de bak voor gft en etensresten blijft 1 x in de 2 weken. In de zomermaanden juni, juli en augustus leegt HVC de gft bak 1 keer in de week.
  • Doorzichtige zakken voor plastic, blik en drinkpakken worden voortaan 1x per week opgehaald.
  • Legen van de bak aan huis  voor papier en karton blijft 1x in de maand.
  • Legen van de bak  aan huis voor restafval (indien van toepassing) is 1 x in de 4 weken. 

Stadspolders en Dubbeldam

Woont u in een huis met een tuin in Stadspolders of Dubbeldam dan is dit anders. De bewoners van deze wijk krijgen een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Kijk hiervoor op Ik woon in Stadspolders of Dubbeldam.

Ik woon niet in Stadspolders en Dubbeldam en heb nu al een bak voor plastic, blik en drinkpakken

In Dordrecht zijn proeven gedaan om te onderzoeken hoe we het scheiden van afval kunnen verbeteren. Op een aantal plekken gebruiken inwoners een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. De proeven stoppen. Binnenkort haalt HVC de bak weer op. U maakt dan weer gebruik van de doorzichtige zakken om uw plastic verpakkingen, blik en drinkpakken apart te houden. HVC haalt de zakken elke week op. 
U krijgt weer een bak aan huis voor restafval. Binnenkort ontvangt u een brief over deze verandering.

Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en incontinentiemateriaal doet u bij het restafval. Deze afvalstroom kan helaas nog niet goed worden gerecycled. Het ophalen van de bak voor het restafval gebeurt vanaf april 1x in de 4 weken. Door plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en papier en karton goed te scheiden blijft er ruimte over in de bak aan huis voor restafval. 

Extra service

Als dit voor uw situatie niet voldoende is, kunt u gebruik maken van extra service. U kunt een extra bak voor restafval aanvragen om luiers of incontinentiemateriaal of extra restafval in kwijt te kunnen. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor op de pagina Afvalstoffenheffing. U kunt ook een verzoek doen om maatwerk. Dat kan bijvoorbeeld met een pas voor luierafval en incontinentiemateriaal. Die geeft toegang tot een luiercontainer of ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. Deze container ligt niet altijd dichtbij uw woning. 
Wilt u gebruik maken van maatwerk? Neem dan contact op met de klantenservice van HVC.