Ik woon in een huis met een tuin

Woont u in een huis met een tuin? Dan leest u hier wat er voor u vanaf april 2021 verandert.

Woont u in een huis met een tuin dan verandert de inzameling van uw afval. HVC haalt vanaf april elke week plastic, blik en drinkpakken op. In de maanden juni, juli en augustus leegt HVC de bak aan huis voor gft en de etensresten iedere week. Maakt u gebruik van een restafvalbak aan huis, dan wordt deze voortaan 1 keer per vier weken geleegd.
amengevat:

  • Legen van de bak voor gft en etensresten blijft 1 x in de 2 weken. In de zomermaanden juni, juli en augustus leegt HVC de gft bak 1 keer in de week.
  • Doorzichtige zakken voor plastic, blik en drinkpakken worden voortaan 1x per week opgehaald.
  • Legen van de bak aan huis  voor papier en karton blijft 1x in de maand.
  • Legen van de bak  aan huis voor restafval (indien van toepassing) is 1 x in de 4 weken. 

Stadspolders en Dubbeldam

Woont u in een huis met een tuin in Stadspolders of Dubbeldam dan is dit anders. De bewoners van deze wijk krijgen een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Kijk hiervoor op Ik woon in Stadspolders of Dubbeldam.

Ik woon niet in Stadspolders en Dubbeldam en heb nu al een bak voor plastic, blik en drinkpakken

In Dordrecht zijn proeven gedaan om te onderzoeken hoe we het scheiden van afval kunnen verbeteren. Op een aantal plekken gebruiken inwoners een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. De proeven stoppen. Binnenkort haalt HVC de bak weer op. U maakt dan weer gebruik van de doorzichtige zakken om uw plastic verpakkingen, blik en drinkpakken apart te houden. HVC haalt de zakken elke week op. 
U krijgt weer een bak aan huis voor restafval. Binnenkort ontvangt u een brief over deze verandering.

Luiers en incontinentiemateriaal

We kunnen luiers en incontinentiemateriaal nog niet recyclen. Deze mag u bij het restafval blijven doen. Het ophalen van de bak voor het restafval gebeurt vanaf gebeurt vanaf maandag 29 maart 2021 1x in de 4 weken. Door plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en papier en karton goed te scheiden ontstaat ruimte in de restafvalbak.

Oplossing op maat

Is dit voor uw situatie niet voldoende? Dan zijn er oplossingen. Bijvoorbeeld een extra bak voor restafval of een pas voor een verzamelcontainer in uw buurt. Die kan op enige afstand van uw huis liggen. Voor een oplossing op maat neemt u contact op met de klantenservice van HVC: www.hvcgroep.nl of telefoon 0800-0700.