Ik woon in een appartement of flat

Woont u in een appartement of flat? Dan leest u hier wat er voor u verandert.

De manier van afval inzamelen hangt af van het gebouw of appartement waar u woont. In de nieuwere flats en appartementencomplexen kunt u uw afval in de aparte afvalruimte scheiden. Waar dat nog niet kan, kunt u het gescheiden plastic, blik en drinkpakken of papier op straat aanbieden. Restafval brengt naar de restafval container in de afvalruimte of de ondergrondse container op straat.

Ophalen plastic, blik en drinkpakken 1x per week

Voor scheiden van plastic, blik en drinkpakken blijft u gebruik maken van een doorzichtige zak. Vanaf april haalt HVC de zakken voor plastic, blik en drinkpakken 1x in de week op. U kunt de zakken dus sneller kwijt.

Proefgebied afvalscheiding Crabbehof

Woont u in het proefgebied Abraham Kuyperweg en omgeving, dan maakt u gebruik van de milieuparkjes  voor de gescheiden inzameling van plastic, papier en karton en gft en etensresten. Deze milieuparkjes blijven. Voor u verandert er niets. Waar het mogelijk is, breiden we de milieuparkjes uit naar andere wijken.