Privacy verklaring Gem

Gem, de virtuele assistent, geeft antwoord op vragen over producten en diensten van de gemeente. Hiervoor zijn geen persoonlijke gegevens nodig. Het kan zijn dat u toch iets persoonlijks deelt. In deze privacyverklaring leest u wat er dan gebeurt.

Doel

We bewaren de inhoud van het chatgesprek om Gem te verbeteren. Zo kan Gem in de toekomst u en andere inwoners beter van dienst zijn.

Juridische reden

We verwerken alleen persoonsgegevens als we daarvoor een wettelijke reden hebben. Voor Gem is de reden: het uitvoeren van de wettelijke taak van gemeenten om inwoners informatie te geven.

Welke gegevens verwerken wij?

Gem hoeft niets te weten over u. Maar het kan zijn dat u toch persoonsgegevens deelt. Persoonsgegevens zijn gegevens die terug te leiden zijn tot u als persoon, bijvoorbeeld uw naam of adres. Voor verbetering van Gem onderzoeken we gesprekken. Daarbij verwijderen we elk persoonsgegeven dat we tegenkomen in het gesprek. Uw IP-adres is standaard anoniem.

Ook verwerken we de verbeterpunten die u achterlaat in de chat.

Schakelt u van Gem over naar livechat? Dan kan de livechat medewerker uw gespreksgeschiedenis zien. Gem vraagt eerst of u met een livechat medewerker wilt praten.

Automatische besluitvorming

We gebruiken woorden die iemand typt alleen om Gem te verbeteren. We gebruiken dit niet om voorstellen van tekst te doen bij iemand anders. We maken of bouwen ook geen gebruikersprofielen van eerdere gesprekken (profilering AVG). 

Verantwoordelijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Locatie

We verwerken gegevens binnen Nederland en geven deze niet door buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

We verwijderen eventuele persoonsgegevens binnen 28 dagen. Chatgesprekken en verbeterpunten bewaren we maximaal 28 dagen. Deze gebruiken we voor trainingsdoeleinden. Daarna verwijderen we ze. De anonieme IP-adressen verwijderen we na 14 dagen.

Rechten bij het delen van persoonsgegevens 

Uw rechten als uw persoonsgegevens heeft gedeeld met Gem zijn

  • recht op inzage: u kunt uw gedeelde persoonsgegevens met Gem bekijken
  • recht op rectificatie: u kunt uw persoonsgegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of afschermen als u dat wenst
  • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u de klacht eerst aan de Functionaris Gegevensbescherming stuurt

Hebben we de door u gedeelde persoonsgegevens met Gem al verwijderd? En zien we niet meer dat het uw gegevens zijn? Dan zijn bovenstaande rechten niet van toepassing. Is dit nog wel het geval? Lees dan meer over uw rechten.

Toegang tot gegevens

De volgende partijen hebben toegang tot de gesprekken die Gem voert:

  • medewerkers van de gemeente Dordrecht in het beheerteam van Gem
  • livechat medewerkers van de gemeente Dordrecht
  • technische medewerkers in het landelijk beheerteam van Gem