Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2023

Op deze webpagina staan de uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten. 

De uitslagen op deze webpagina openen als pdf of Excel bestand.

Uitslagen per stembureau Dordrecht

De processen-verbaal van de uitslagen van 15 maart (model N10-1). 

Staat er bij een stembureau een proces-verbaal 'Model Na 14-1'?. Dit is een corrigendum. Een corrigendum is er om fouten in het proces-verbaal van een stembureau aan te passen. De aantallen die in dit corrigendum staan, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal stonden.

Provinciale Staten

Uitslag kieskring
Meer informatie

Heeft u vragen over de uitslagen? Bel dan naar 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 17.00 uur) of vul het contactformulier in.