Niet zelf stemmen

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

  • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
  • u mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
  • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
  • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
  • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
  • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien 
  • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken. 

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd.

U kon tot 10 maart 2021 een schriftelijke volmacht aanvragen.

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen.