Niet zelf stemmen

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

  • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
  • u mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
  • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
  • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
  • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
  • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien 
  • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken. 

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd.

U vraagt online een schriftelijke volmacht aan. Dit kan met DigiD tot uiterlijk 10 maart 2021.

Lukt het niet om de schriftelijke volmacht online aan te vragen? Vul dan het formulier stemmen bij volmacht (pdf, 65 kB) in.

U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:

Gemeente Dordrecht
Team verkiezingen
Postbus 8
3300 AA  Dordrecht

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben op 10 maart 2021. 

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen.