William van Deursen

William van Deursen is lid van de Rekenkamercommissie Dordrecht.

William van DeursenWilliam van Deursen is commissaris en coach voor het executive management in het bedrijfsleven en in de zorg. Daarnaast is hij onder andere als voorzitter van de Rekenkamercommissies Schiedam Vlaardingen en Berkelland actief.

Wat is je visie op een rekenkamercommissie?

Vanuit een onafhankelijke rol bijdragen aan een lerende bestuurscultuur en organisatie. Hierbij staat centraal: het bieden van handvatten via onderzoek om de gemeenteraad nog beter hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen te kunnen laten uitoefenen.

Wat draag je bij als lid van de rekenkamercommissie?

Vanuit mijn kennis en ervaring op een innovatieve manier in teamverband onderzoek verrichten en bij deze onderzoeken op verschillende manieren de raad, het college, de ambtenaren en de bewoners van Dordrecht te betrekken om het beleid van de gemeente effectiever en efficiënter te maken. Dit met het ultieme doel de bewoners van Dordt vanuit een gemeentelijke invalshoek nog beter van dienst te kunnen zijn.