William van Deursen

William van Deursen is lid van de Rekenkamercommissie Dordrecht.

William van DeursenWilliam van Deursen is coach voor het (executive) management in de zorg en gezondheidsadviseur/counselor op zowel fysieke als mentale aspecten. Tot slot ben ik voorzitter van de Rekenkamer Berkelland met als deskundigheid het sociaal domein en met als specialisatie de ouderen- en jeugdzorg. Binnen het sociaal domein heeft ook de gemeente Dordrecht verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning van Dordtenaren.

Wat is je visie op een rekenkamercommissie?

Vanuit een onafhankelijke rol bijdragen aan een lerende bestuurscultuur en organisatie. Hierbij staat centraal: het bieden van handvatten via onderzoek om de gemeenteraad nog beter hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen te kunnen laten uitoefenen.

Wat draag je bij als lid van de rekenkamercommissie?

Vanuit mijn kennis en ervaring op een innovatieve manier in teamverband onderzoek verrichten en bij deze onderzoeken op verschillende manieren de raad, het college, de ambtenaren en de bewoners van Dordrecht te betrekken om het beleid van de gemeente effectiever en efficiënter te maken. Dit met het ultieme doel de bewoners van Dordt vanuit een gemeentelijke invalshoek nog beter van dienst te kunnen zijn.