Steven Oostlander

Steven Oostlander is de voorzitter van de Dordtse rekenkamercommissie, het onafhankelijk onderzoeksorgaan van de gemeenteraad.

Steven OostlanderSteven Oostlander is politicoloog. Hij was oprichter van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer en aansluitend actief als financieel manager en controller van de Tweede Kamer. Daarnaast was hij voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort.

Waarom de rekenkamercommissie?

"Met het oprichten van lokale rekenkamers hebben gemeenteraden een belangrijk onderzoeksinstrument gekregen. De rekenkamer helpt de gemeenteraad door het aanbieden van goed en betrouwbaar onderzoek. Ik ben onafhankelijk maar voel me wel betrokken. Ik wil de feiten aandragen. Het politieke oordeel is aan de gemeenteraad."

Wat drijft jou in je functie?

"Mijn houding wordt gedreven door nieuwsgierigheid. Klopt dat wel? Hoe werk dat dan? Waarom is dat dan? Dat zijn de vragen die ik vaak stel. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om te helpen aan het beter functioneren van het lokaal bestuur".