Mara Damen

Mara Damen ondersteunt de rekenkamercommissie als ambtelijk secretaris vanuit de raadsgriffie van Dordrecht.

Mara DamenHalverwege mei nam Mara Damen het stokje van Femke over als secretaris. Zelf zegt zij hier over: "ik heb me inmiddels vol enthousiasme op de werkzaamheden gestort en ik ben zelfs al begonnen met een eigen onderzoek. Ik vind het vooral leuk om een schakelfunctie te zijn tussen de Rekenkamercommissie (RKC) de ambtelijke organisatie, het bestuur van de gemeente, de griffie, de raad en de onderzoekers gedurende het onderzoeksproces. Maar ook om de RKC te adviseren en ondersteunen bij hun onafhankelijke onderzoekstaak. Daarnaast is het voor mij een uitdaging om zichtbaarder te maken wat we doen en hoe we met onze onderzoeken nog beter aan kunnen sluiten bij de actualiteit." 

Voor vragen is Mara te bereiken via telefoonnummer (078) 770 4984.