Mara Damen

Mara Damen ondersteunt de rekenkamercommissie als secretaris onderzoeker vanuit de raadsgriffie van Dordrecht.

Mara DamenMara was eerder werkzaam in diverse adviserende rollen binnen de ambtelijke organisaties van Zwijndrecht en het Service Centrum Drechtsteden. Ze heeft een historische-en bestuurskundige achtergrond en een fascinatie voor Italië. Die werd alleen maar versterkt tijdens een uitwisseling naar de Università di Bologna, waar ze een half jaar studeerde. Ze vindt het vooral leuk om een schakelfunctie te zijn tussen de Rekenkamercommissie (RKC) de ambtelijke organisatie, het bestuur van de gemeente, de griffie, de raad en de onderzoekers gedurende het onderzoeksproces. Daarnaast sluit het doen van onderzoek aan bij haar onderzoekende en nieuwsgierige aard. Het zichtbaarder maken van de activiteiten van de RKC en het nog meer laten aansluiten van de onderzoeken bij de actualiteit, ziet ze als een uitdaging voor de komende periode. 
Voor vragen is Mara te bereiken via telefoonnummer (078) 770 4984.