Mara Damen

Mara Damen ondersteunt de rekenkamercommissie als secretaris onderzoeker vanuit de raadsgriffie van Dordrecht.

Mara Damen

Fascinatie

Ze was eerder werkzaam in uiteenlopende adviserende rollen binnen de ambtelijke organisaties van de Drechtsteden en het Service Centrum Drechtsteden. Ze heeft een historische-en bestuurskundige achtergrond en een fascinatie voor Italië. Deze werd versterkt tijdens een uitwisseling naar de Università di Bologna, waar ze een half jaar studeerde.

Schakelfunctie

Ze vindt het vooral leuk om een schakelfunctie te zijn tussen de Rekenkamercommissie (RKC) de ambtelijke organisatie, het bestuur van de gemeente, de griffie, de raad en de onderzoekers gedurende het onderzoeksproces. Daarnaast sluit het doen van onderzoek aan bij haar onderzoekende en nieuwsgierige aard. Het zichtbaarder maken van de activiteiten van de RKC, het nog meer laten aansluiten van de onderzoeken bij de actualiteit en de doorwerking van de onderzoeken, ziet ze als een uitdaging voor de komende periode.

NVRR

Mara is sinds 2021 deelnemer aan het Ontwikkelteam van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Dit team heeft als doel om de NVRR te ondersteunen bij de verdere professionalisering (kwaliteitsborging) en kennisontwikkeling (opleiding en scholing). Daarnaast is ze actief betrokken als lid van de begeleidingscommissie van de NVRR bij het DoeMee onderzoek 2022, naar de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur.

Voor vragen is Mara te bereiken via telefoonnummer (06) 81897782.