Jeroen Kerseboom

Jeroen Kerseboom combineert het voorzitterschap van de Rekenkamercommissie Dordrecht met zijn functie als Hoofd van de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Waarom de Rekenkamercommissie?

Jeroen Kerseboom"Rekenkamer(commissie)s zijn de enige onafhankelijke partijen in het lokale en landelijke bestuur. Wij kijken welke beloftes college en raad aan elkaar hebben gemaakt en of ze worden nagekomen."

"Vanuit de Rekenkamercommissie zijn we geïnteresseerd in het verleden, om daar lessen uit te trekken voor het heden en voor de toekomst. Is nieuw beleid goed onderbouwd? Kan het werken? Werkt het in de praktijk? Wordt er goede verantwoording afgelegd?  Dat zijn de vragen die hem in zijn dagelijks werk en bij de Rekenkamercommissie bezig houden. Besteding van publiek geld kan niet zonder publieke verantwoording."

Wat drijft hem in zijn functie?

Jeroen heeft ruim twintig jaar in Dordrecht gewoond. Hij vindt het 'supermooi' nu een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het functioneren en presteren van het bestuur van de oudste stad van Holland.