Femke Sijbrandi

Femke Sybrandi is manager bij woningcorporatie Havensteder in Rotterdam en daar verantwoordelijk voor de wijkontwikkeling en het woonbeleid. Daarnaast is zij sportinstructeur. Femke is bestuurskundige en werkte eerder ondermeer als toezichthouder, Raadsgriffier en beleidsonderzoeker.

Femke SijbrandiFemke Sybrandi is manager bij woningcorporatie Havensteder in Rotterdam, en daar verantwoordelijk voor de wijkontwikkeling en het woonbeleid. Daarnaast is zij commissaris bij woningcorporatie Woonforte in Alphen aan den Rijn en sportinstructeur.

Visie op de Rekenkamercommissie

Vanuit mijn diverse ervaringen wil ik de gemeenteraad ondersteunen bij haar kaderstellende en controlerende rol, en focus leggen op verbetermogelijkheden. Wij willen als Rekenkamercommissie – net als de gemeenteraad- Dordrecht verder vooruit helpen.

Bijdrage als lid van de Rekenkamercommissie

Vanuit mijn ruime onderzoekservaring de juiste vragen stellen, zoeken naar relevante feiten en focus aanbrengen. Vanuit mijn ervaring als raadsgriffier binnen de gemeente Rotterdam: mij verplaatsen in de (informatie-)behoefte van de raad. Vanuit mijn sportieve leven: altijd op zoek naar verbetering. Vanuit mijn rol als manager: verantwoordelijkheid nemen, en nadenken over de vraag #hoe dan efficiënt, effectief en rechtmatig?