Femke Sijbrandi

Femke Sijbrandi is lid van de Rekenkamercommissie Dordrecht.

Femke SijbrandiFemke Sybrandi is manager Strategie, Communicatie & Innovatie bij woningcorporatie Staedion in Den Haag. Daarnaast is zij sportinstructeur. Femke is bestuurskundige “in hart en nieren” en werkte eerder onder meer als toezichthouder, Raadsgriffier en beleidsonderzoeker op het terrein van veiligheid, leefbaarheid en wijkontwikkeling.

Zij woont in Rotterdam en is moeder van twee zoons van 16 en 18. 

Visie op de Rekenkamercommissie

Vanuit mijn diverse ervaringen wil ik de gemeenteraad ondersteunen bij haar kaderstellende en controlerende rol, en focus leggen op verbetermogelijkheden. Wij willen als Rekenkamercommissie – net als de gemeenteraad- Dordrecht verder vooruit helpen.

Bijdrage als lid van de Rekenkamercommissie

Vanuit mijn ruime onderzoekservaring de juiste vragen stellen, zoeken naar relevante feiten en focus aanbrengen. Vanuit mijn ervaring als raadsgriffier binnen de gemeente Rotterdam: mij verplaatsen in de (informatie-)behoefte van de raad. Vanuit mijn sportieve leven: altijd op zoek naar verbetering. Vanuit mijn rol als manager: verantwoordelijkheid nemen, en nadenken over de vraag #hoe dan efficiënt, effectief en rechtmatig?