Coen Cransveld

Coen Cransveld heeft vijftien jaar ervaring in diverse managementfuncties binnen de lokale overhead. In 2011 heeft hij de overstap gemaakt naar de zorgsector.

Wat boeit je aan rekenkameronderzoek?

Coen Cransveld"Mijn interesse voor de rekenkamer(functie) vloeit voort uit de filosofie dat een publieke organisatie niet alleen complex is qua aard van de producten en diensten maar bovenal regelmatig vanuit een politieke prioriteit geregeerd wordt. Dat betekent dat in de praktijk vaak veel tijd en aandacht geschonken wordt aan de voorbereiding en de implementatie van beleid en projecten. Voor een adequate nazorg is meestal geen tijd. Daardoor blijven de effecten van het gevoerde beleid vaak in het ongewisse. Het is erg interessant om de gemeenteraad via rekenkameronderzoek inzicht te geven in de effecten van het beleid."

Wat drijft jou in je functie?

"Het is mijn overtuiging dat een goede Rekenkamer via een gedegen onderzoek en een duidelijke presentatie van de resultaten uit dat onderzoek, kan bijdragen tot een doelmatige en zeker ook een doeltreffende organisatie. Maar bovenal is een constructieve en adviserende rekenkamercommissie een waardevol instrument voor de gemeenteraad. Dit zal de kwaliteit van het bestuur absoluut ten goede komen."