Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

Zo kan de rekenkamercommissie bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een gemeentelijke taak. De rekenkamercommissie draagt daarmee bij aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mag de gemeenteraad onderwerpen aandragen. Ook burgers mogen een verzoek neerleggen bij de commissie. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de rekenkamercommissie: (078) 770 49 98 of een mail sturen naar rekenkamercommissie@dordrecht.nl.

Volg de rekenkamercommissie op twitter: @RKCDordrecht