Regenbooggemeente

De gemeente Dordrecht is een van de 50 Regenbooggemeenten in Nederland.

Dat betekent dat de gemeente zich inzet voor de acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en personen met een intersekse (LHBTI's). Kortom, iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig kunnen voelen in de Dordrecht.

Wat willen de Regenbooggemeenten bereiken?

1.De sociale acceptatie van LHBTI's verbeteren, met name onder jongeren, ouderen en in kringen waarin LHBTI nog een taboe is.
2. Het tegengaan van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI's.
3. LHBTI's weten zich gesteund en voelen zich veilig en weerbaar in de samenleving: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Wat doen we in Dordrecht?

De komende vier jaar blijven we als gemeente doorgaan met het regenboogprogramma. De nadruk ligt op het stimuleren van organisaties en instellingen om het onderwerp bespreekbaar te maken en ermee aan de slag te gaan. Zo zijn er bijeenkomsten geweest voor de sociale wijkteams en de verpleeg- en verzorgingshuizen over diversiteit in de zorg en bij ondersteuning van mensen. Een andere actie is het benaderen van geloofsgroepen, om daar de acceptatie van LHBTI's bespreekbaar te maken. Ook werken we samen met schoolbesturen aan een sociaal veilig schoolklimaat, waarbij ook aandacht is voor seksuele- en genderdiversiteit.

Zebrapad en regenboogvlag

Om ook aan de stad zichtbaar te maken dat Dordrecht aandacht heeft voor seksuele - en genderdiversiteit, zijn er in 2016 twee regenboogzebrapaden geschilderd tegenover het Centraal Station. Ook hangt Dordrecht jaarlijkse op coming-out dag de regenboogvlag uit op het Stadhuis.

Discriminatie

De gemeente werkt samen met bureau Radar. Hier kunt u terecht met klachten over discriminatie, of een melding van discriminatie doorgegeven. Kijk voor meer informatie op de website van Radar of bel 0900 - 235 43 54.