Zittingen van het centraal stembureau. Kandidatenlijsten.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft het centraal stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezing aan de Kieswet.

Zitting 1 februari 2022

Op 1 februari 2022 onderzocht het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten.

Direct na de zitting liggen ter inzage bij de receptie van de gemeente:

Zitting 4 februari 2022

Op 4 februari 2022 besloot het centraal stembureau om 10.00 uur in een openbare zitting over:

 • de geldigheid van de kandidatenlijsten
 • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
 • handhaving van de geplaatste aanduiding
 • de nummering van de kandidatenlijsten

Het proces-verbaal I4 (pdf, 407 kB) van deze zitting ligt ter inzage bij receptie van de gemeente. Het is mogelijk om beroep in te dienen tegen de geldigheid kandidatenlijst en handhaving van kandidaten en aanduidingen. Beroep indienen kan op zijn laatst op 8 februari 2022 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.     

Dit zijn de toegekende nummers van de kandidatenlijsten:

 • 1      Beter Voor Dordt
 • 2      VVD
 • 3      CDA
 • 4      GROENLINKS
 • 5      ChristenUnie-SGP
 • 6      PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • 7      SP (Socialistische Partij)
 • 8      Verenigde Senioren Partij Dordrecht
 • 9      Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • 10    Gewoon Dordt
 • 11    Forum voor Democratie
 • 12    JEZUS LEEFT
 • 13    Partij voor de Dieren
 • 14    Op Ons Eiland
 • 15    DENK
 • 16    MOEDD    

Tegen het besluit over de nummering van de kandidatenlijsten is het niet mogelijk om beroep in te dienen.

Heeft u vragen over het proces-verbaal? Bel dan naar team verkiezingen via 078-7706789, of stuur een e-mail.