Zitting hoofd-/centraal stembureau 21 maart- verkiezingsuitslag

Op 21 maart 2022 stelt het hoofdstembureau om 10.00 uur in een openbare bijeenkomst de uitkomst van de stemming vast. Zij maakt het aantal stemmen per partij en per kandidaat bekend. Aansluitend stelt het centraal stembureau de uitslag van de stemming vast. Zij maakt de zetelverdeling en de gekozen kandidaten bekend.

De zitting is geschorst door een hertelling van stemmen. De bijeenkomst hervatten we op woensdag 23 maart 2022 om 19.30 uur op het Stadskantoor. 

In het persbericht Hertelling stemmen gemeenteraadverkiezingen leest u meer informatie.

U kunt bij de bijeenkomst aanwezig zijn op het Stadskantoor. Wilt u de bijeenkomst online volgen? Dat kan via de livestream. Als u vragen heeft of bezwaar wilt maken kan dat via deze link in MS Teams.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Bel dan naar 14 078  of vul het contactformulier in.