Verkiezingskalender van de gemeenteraad

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We kiezen dan de leden van de gemeenteraad. U mag dit jaar ook eerder stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Dit kan in Dordrecht bij 8 stembureaus.

Op deze pagina staan alle activiteiten in Dordrecht rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.   

Januari 2022

12 januari 2022

Plaatsingsavond politieke partijen

 • Organisatie: Digitale stemhulp Kieskompas

20 januari 2022

Verkiezingsdebat (op locatie)

 • Organisatie: Platform tegen ArmoedeTijdstip:    19.30 – 21.30 uur 
 • Locatie: de Buitenwacht Bosboom-Toussaintstraat 67 in Dordrecht
 • Voor wie: belangstellenden

26 januari 2022

Bijeenkomst regionale energiestrategie

 • Organisatie: Drechtse Stromen, Drechtse Enegie, Zon op Zwijndrecht en Zon op Hendrik-Ido-Ambacht
 • Tijdstip: nog onbekend
 • Locatie: nog onbekend
 • Voor wie: (toekomstige) raads- en commissieleden. Deze uitnodiging is bedoeld om uw interesse te wekken en om te peilen of u behoefte heeft aan een dergelijke infoavond. andere datum voor deze bijeenkomst: 2 februari 2022.
 • Aanmelden: u kunt zich aanmelden via e-mail. Geeft u gelijk aan welke avond uw voorkeur heeft. Wanneer u verhinderd bent, maar wel geïnteresseerd, kunt u dit ook laten weten.

27 januari 2022

Verkiezing Café Drechtsteden & Theater Sita en de Hamburgeroorlog. 

Sprookje voor jong en oud. Een 'booster' voor duurzame landbouw en lokaal voedsel

 • Organisatie: Via Cultura en Drechtstadboer
 • Tijdstip: inloop 17.45 uur. Diner, Vegan buffet 18.00 uur. Groene Helden 19.00 uur. Inloop 19.35 uur. Café, Via Cultura Live 20.00 uur. Sita en de Hamburgeroorlog 21.00 uur. Netwerkborrel 21.45 uur. Einde 22.00 uur
 • Locatie: Biesboschhal, Maasstraat 11 in Dordrecht
 • Voor wie: (toekomstige) raadsleden, wethouders en burgemeesters
 • Informatie: www.drechtstadsboer.nl
 • Aanmelden                      

31 januari 2022

Dag van kandidaatstelling

 • Organisatie: Kiesbureau Dienstverlening Drechtssteden
Februari 2022

2 februari 2022

Bijeenkomst Regionale energiestrategie

 • Organisatie: Drechtse Stromen, Drechtse Enegie, Zon op Zwijndrecht en Zon op Hendrik-Ido-Ambacht
 • Tijdstip: nog onbekend
 • Locatie: nog onbekend
 • Voor wie: (toekomstige) raads- en commissieleden. Deze uitnodiging is bedoeld om uw interesse te wekken en om te peilen of u behoefte heeft aan een dergelijke infoavond. 
 • Aanmelden: u kunt zich aanmelden via e-mail. Geeft u gelijk aan welke avond uw voorkeur heeft. Wanneer u verhinderd bent, maar wel geïnteresseerd, kunt u dit ook laten weten.

5 februari 2022

Opname RTV Dordrecht – Thema-uitzendingen

 • Voor wie: raadsleden

18 februari 2022

Verkiezingsdebat: wat kunnen senioren uit Dordrecht van u verwachten in de komende raadsperiode? (op locatie)

 • Organisatie: Dordtse Seniorenbond, Unie KBO, PCOB en Adviesraad WMO & Jeugd
 • Tijdstip: 14.00 – 16.25 uur 
 • Locatie: maranathazaal van Kerkelijk Centrum De Rank, Dubbelsteynlaan-West 70, Dordrecht-Dubbeldam
 • Voor wie: alle politieke partijen
 • Aanmelden: bericht sturen naar Cor den Dopper, voorzitter PCOB. Telefoon (06) 515 65 002. E-mail: cjdendopper@gmail.com

23 februari 2022

Verkiezingsdebat (op locatie)

 • Organisatie: FNV Lokaal Sociaal Drechtsteden
 • Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur 
 • Locatie: FNV gebouw, Spuiboulevard 422 in Dordrecht
 • Voor wie: belangstellenden

23 februari 2022

Politieke Bijeenkomst Cultuur (op locatie)

In gesprek met culturele organisaties over cultuur in Dordrecht in de komende raadsperiode

 • Organisatie: Cultureel Platform Dordrecht
 • Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
 • Locatie: Energiehuis, Noordendijk 148 te Dordrecht
 • Voor wie: verkiesbare fracties, culturele organisaties. We stellen geen maximum aan het aantal personen per partij. Er kunnen echter per tafelgesprek slechts 3 partijen (één persoon per partij) deelnemen. Dit betekent dat 18 kandidaat-raadsleden rechtstreeks in gesprek gaan met de culturele sector. Aansluiten in het publiek geeft u een mooi beeld van de aandachtsgebieden en de vraagstukken. En kan u mede hierdoor uw mening aanscherpen en/of bijstellen. De avond zal via een livestream te volgen zijn door belangstellenden en daarnaast zal RTV Dordrecht een uitzending maken over deze avond 
 • Aanmelden: stuur een e-mail voor 10 februari 2022
Maart 2022

1 maart 2022

Opname en live uitzending verkiezingsprogramma

 • Organisatie: RTV Rijnmond
 • Tijdstip: 18:00 – 19:00 uur
 • Locatie: Stadskantoor
 • Voor wie: verkiesbare fracties

9 maart 2022

Verkiezingscafé

 • Organisatie: Platform Duurzaam Dordrecht
 • Tijdstip: 20.00 – 22.30 uur (inloop 19.30 uur)
 • Locatie: De Buitenwacht Bosboom-Toussaintstraat 67 in Dordrecht
 • Voor wie: alle aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen en alle geïnteresseerde Dordtenaren

10 maart 2022

Opname verkiezingsdebat

 • Organisatie: RTV Dordrecht
 • Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
 • Locatie: nog onbekend   
 • Voor wie: verkiesbare fracties

12 maart 2022

Politieke verkiezingsmarkt (op locatie)

 • Organisatie: griffie 
 • Tijdstip: 11.00 – 16.00 uur (onder voorbehoud)
 • Locatie: binnenstad Dordrecht
 • Voor wie: belangstellenden

14 t/m 16 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

 • Organisatie: Kiesbureau Dienstverlening Drechtssteden
 • Tijdstip: 07.00 – 21.00 uur
 • Locatie: stembureaus in Dordrecht
 • Voor wie: alle kiesgerechtigden

21 maart 2022

Duidingsdebat

 • Organisatie: griffie
 • Tijdstip: nog onbekend
 • Locatie: nog onbekend
 • Voor wie: alle gekozen fracties

24 maart 2022

Afscheid oude gemeenteraad

 • Organisatie: griffie
 • Tijdstip: 14.00 uur
 • Locatie: raadzaal stadhuis, Stadhuisplein 1 in Dordrecht
 • Voor wie: genodigden en belangstellenden

30 maart 2022

Installatie nieuwe gemeenteraad

 • Organisatie: griffie
 • Tijdstip: 14.00 uur
 • Locatie: raadzaal stadhuis, Stadhuisplein 1 in Dordrecht
 • Voor wie: genodigden en belangstellenden

31 maart en 1 april 2022

Introductie tweedaagse

 • Organisatie: griffie
 • Tijdstip: 09.00 uur op 31 maart tot 17.00 uur 1 april 2022
 • Locatie: nog onbekend
 • Voor wie: nieuwe raads- en commissieleden

Door de veranderende coronamaatregelen kan het zijn dat de activiteiten in een andere vorm plaatsvinden. Neem contact op met de organisatie van de activiteit als u meer wil weten.

Wilt u een activiteit aanmelden voor deze kalender? Dat kan door een e-mail te sturen naar de raadsgriffie.