Registratie politieke groepering Op Ons Eiland

Het centraal stembureau besloot op 23 december 2021 om de naam van de politieke partij 'Op Ons Eiland' te registreren:

Politieke groepering: Op Ons Eiland
Aanduiding: Op Ons Eiland

De registratie is in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente.

Beroep

Iedereen kan op zijn laatst op de 6e dag na 23 december 2021 in beroep komen. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Openbare kennisgeving

De openbare kennisgeving leest u bij beslissing registratie aanduiding Op Ons Eiland (pdf, 43 kB). De openbare kennisgeving ligt ook ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor in Dordrecht. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze registratie? Neem dan contact op met Team Verkiezingen van de gemeente Dordrecht, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail.