Theo Oostenrijk

CDA

Theo OostenrijkRaadslid sinds: 29-05-2018
Partij: CDA
Contact

Over mijzelf

Ik ben Theo Oostenrijk, woonachtig in De Hoven, de nieuwe wijk in het oostelijk deel van Dubbeldam. Ik ben getrouwd, vader van 2 kinderen en trotse opa van 4 kleinkinderen. Ik heb tot aan mijn pensionering bijna mijn gehele carrière in de Volkshuisvesting gewerkt in de rol van technisch manager bij verschillende woningcorporaties. Over mijn tijdsbesteding hoef ik niet te klagen: Ik tennis, fitness, zing bij MOV en ik ben ambtsdrager in de protestantse wijkgemeente De Wijnstok. Verder gaat mijn belangstelling uit naar cultuur in brede zin. Dat betekent bezoek aan voorstellingen en concerten, maar ook aan musea en kunstgalerieën. Van tijd tot tijd betekent dat dan – als de beurs dat toelaat – het aankopen van betaalbare kunst. Op politiek gebied ben ik naast mijn functie als raadslid, steunfractielid van de CDA-fractie van het Waterschap Hollandse Delta.

Wat ik wil bereiken

Als raadslid gaat mijn belangstelling vooral uit naar onderwerpen die aan de orde zijn en komen binnen de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. In deze commissie komen tal van onderwerpen aan de orde die ook echt ‘fysiek’ van inhoud zijn, zoals ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwprojecten, wegen en parkeren, milieu, duurzaamheid en natuurbeheer. Vooral de ambities op het terrein van de woningbouwopgave in de komende periode hebben mijn belangstelling. Dat betekent investeren in nieuwe bouwlocaties, zoals de rond de Spuiboulevard, Amstelwijck, en de ontwikkelingen rond de Spoorzone. Ook de opgave vanuit de Energietransitie stelt ons voor uitdagingen. Dat doe ik vanuit het besef dat er een goede balans dient te zijn tussen continuïteit van beleid en voortschrijdend inzicht, waarbij burgers serieus dienen te worden genomen. De gemeente is er immers voor de burger en niet andersom. Het CDA maakt deel uit van het College maar dat betekent voor mij niet dat alle voorstellen maar klakkeloos moeten worden opgevolgd, zeker niet als die geen relatie hebben met het coalitieakkoord. Eigen politieke herkenbaarheid staat voorop. Collegevoorstellen moeten voor de burger onderbouwd, begrijpelijk en uit te leggen zijn.

Waarom ik kies voor de CDA

Het CDA is mijn partij omdat ik in het gedachtegoed van de partij veel van mijn idealen herken, vooral verwoord in de term ‘rentmeesterschap’. Wij zijn verantwoordelijk voor deze aarde en haar bewoners, nu en gericht op toekomstige generaties. Dat betekent meer en meer het zoeken naar duurzame oplossingen, ook op gemeentelijk terrein als het gaat om bijvoorbeeld onze energievoorziening en het behoud van ons cultuurlandschap. Dat betekent ook het voeren van een behoedzaam financieel beleid gericht op het orde houden van ons gemeentelijk huishoudboekje. Dat alles kan niet zonder het bij voortduring mensen attenderen op het besef dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Het CDA is een partij voor de samenleving. Daarin past een terugtredende overheid, die niet alles regelt maar veeleer initiatieven vanuit de samenleving ondersteunt.

Over het contact met inwoners

Ik vind dat je als vertegenwoordiger van een politieke partij zoveel mogelijk je gezicht moet laten zien in de Dordtse samenleving, zeker bij allerlei initiatieven van organisaties vanuit de samenleving. In de stad en op locatie met mensen praten/discussiëren en niet louter je informatie ophalen vanuit je pc of aan de vergadertafel. Dat betekent inzet, zowel in uren als in aandacht. Dat probeer ik ook te doen, in de afgelopen raadsperiode als burgerraadslid en nu als raadslid. Alleen dan kan je een zinvolle bijdrage leveren in de totstandkoming van een goed gemeentelijk bestuur.

Ik ben op verschillende manieren te bereiken: