Jack Wisker

VSP

Raadslid sinds: 29-03-2018
Partij: VSP
Contact en nevenfuncties

Jack WisperOver mijzelf

Ik ben een geboren en getogen Haarlemmer en sinds 2010 woon ik op het prachtige eiland Dordrecht. De overeenkomsten tussen Haarlem en Dordrecht, het vele water, de bruggetjes en de prachtige oude monumentale binnensteden hebben er toe bijgedragen dat ik mij al heel snel 'thuis' voelde in Dordrecht. Ik ben een sportief ingestelde oudere jongere die tot op hoge leeftijd heeft gevoetbald en gehonkbald, dit is uit veiligheidsoverwegingen teruggebracht tot golf en biljarten.

Wat ik wil bereiken

De politiek verandert snel. Het besturen van bovenaf is inmiddels 'old school' en burgerinitiatieven en burgerparticipatie zullen steeds meer bepalend zijn binnen de keuzes die we maken in de gemeentepolitiek. Hierop zullen we moeten voorsorteren bij de richting die we gezamenlijk gaan kiezen ten aanzien van de ontwikkelingen die op ons af komen. Energietransitie, de omgevingswet en de woningbouw. Ik wil graag de schakel zijn tussen wat er leeft onder de bevolking van Dordrecht en de gemeenteraad. Transparantie en gezamenlijk de doelstellingen proberen te verwezenlijken zullen het vertrouwen in de politiek terugbrengen.

Waarom ik kies voor de Verenigde Senioren Partij

De snel groeiende vergrijzing van onze bevolking vereist een daadkrachtig, humaan en rechtvaardige besluitvorming om de hieraan gekoppelde problemen het hoofd te bieden. Ook onze visie op jeugdbeleid, het binnenhalen van hoger onderwijsvormen en de stimulering van het ondernemersklimaat zijn speerpunten van de VSP die ik van harte ondersteun en waar ik mij blijvend voor wil inzetten.

Over het contact met inwoners

Ik sta open voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties. U kunt mij bereiken via e-mailadres jackwisker@kpnmail.nl of bellen via nummer 06 - 20037236.

Samen kunnen we Dordrecht schoner, veiliger en bruisender maken.