Commissieleden

De raadsleden worden in de adviescommissies bijgestaan door commissieleden.