Renate de Feo-Dudok

SP

Renate de Feo-DudokRaadslid sinds: 10-04-2018
Partij: SP
Contact en nevenfuncties

Over mijzelf

Mijn naam is Renate De Feo-Dudok. Ik ben getrouwd en moeder van 2 prachtige kinderen. Ik ben geboren in Rotterdam. Sinds mijn 8e jaar woon ik in onze mooie stad Dordrecht waar ik opgroeide in Sterrenburg en reeds ben ik woonachtig in de stadspolder. Ik heb tijdens mijn carrière sinds 1985 in veel werkvelden binnen de zorg gewerkt zoals psychiatrie, ouderenzorg, gezin en jeugd, en binnen diverse specialistische afdelingen van het Ziekenhuis. Met veel plezier en passie voor mensen werk ik sinds 1997 als Verpleegkundige op de Ambulance te Rotterdam. Binnen Dordrecht ben ik medeoprichter en Voorzitter van het autismecafé, dat is opgezet voor ouders van kinderen met autisme.

Mijn grote hobby is toneel spelen en ik acteer al jaren in toneelstukken, als typetjes of bij trainingen in de medische wereld. Mijn humor is groot. “Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd” is het motto wat ik nastreef.

Wat ik wil bereiken

Ik hoop dat ik bij kan dragen aan een mooie stad waar iedereen telt. Dordrecht kent een grote verscheidenheid aan mensen. Elk mens is anders, en samen moeten we ervoor zorgen dat we het met elkaar goed hebben in onze geweldig stad. “Het goed hebben” moet wat mij betreft ook echt voor elk mens zijn weggelegd. Ongeacht waar iemand vandaan komt of wat iemands identiteit is. Geen mens mag buiten de boot vallen. Voor iedereen moet er een goede en betaalbare woning zijn.

Elke inwoner die dat niet heeft moeten we hulp bieden bij het vinden van een mooie baan, zodat hij zelfredzaam is en zijn eigen geld kan verdienen. Mensen die niet makkelijk mee kunnen door bijvoorbeeld een beperking, moeten we helpen om toch een zinvol bestaan te hebben en mee te doen en te tellen in onze stad. Mensen die in schulden en ellende zitten moeten we helpen door waar nodig over te nemen zodat de last overzichtelijk wordt, en er een toekomstperspectief komt. De transformatie van onze zorg moet goed geregeld worden zodat wanneer iemand zorg nodig heeft dit er ook is. Niemand mag tussen wal en schip vallen, elk mensenleven is even belangrijk.

We moeten zorgen voor meer ontmoetingen tussen mensen. Samen leuke dingen doen. Plaatsen creëren in de wijken waar met elkaar activiteiten worden gedaan en waar ook hulp laagdrempelig beschikbaar is. Geen mens mag eenzaam zijn.Wanneer men elkaar kent en dichter naast elkaar staat, zullen mensen elkaar sneller helpen en kunnen dure voorzieningen soms uitblijven.

Laten we zorgen dat we het samen fantastisch hebben in onze stad. Laten we jong, oud, rijk of minder bedeeld aan elkaar binden. Eén mooi Dordrecht met bruisende evenementen voor iedereen.

Daar wil ik heel graag aan bijdragen als gemeenteraadslid. Ondanks de verschillen in politieke opvatting die er zijn, kijk ik uit naar een mooie samenwerking met de 38 andere raadsleden om met elkaar te komen tot een goed beleid op elk gebied in onze stad voor elke inwoner.

Waarom ik kies voor de SP

Ik kies voor de SP omdat deze staat voor Menswaardigheid, Gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit zijn drie pijlers waar ik volkomen achter sta. Ik heb een groot sociaal gevoel en ben graag in de weer om het voor andere mensen net zo goed te krijgen als dat ik het zelf heb. Onrecht is iets wat mij echt boos en strijdlustig maakt. Ik zie in de praktijk veel oneerlijkheid, veel mensen krijgen geen kans en ik wil graag eraan bijdragen om hiertegen te strijden. De SP zet zich hiervoor in en ik doe mee samen met en voor de mensen die ook in actie komen.

Over het contact met inwoners

Heb je vragen aan me, of wil je iets laten weten, of kan ik ergens bij helpen/meedenken? Graag ben ik laagdrempelig te benaderen voor de inwoners van onze stad. Mail mij gerust: r.defeo@kpnmail.nl