Mafalda Weerts

CDA

Raadslid sinds: 29-03-2018
Partij: CDA
Contact en nevenfuncties

Over mijzelf

Mafalda WeertsIk ben geboren in Zuid-Limburg en woon met veel plezier, inmiddels meer dan 20 jaar, in de prachtige binnenstad van Dordrecht. Voorafgaand aan mijn raadslidmaatschap ben ik lid van het bestuur CDA afdeling Dordrecht geweest. Sinds 1994 ben ik werkzaam als advocaat en momenteel heb ik een eigen kantoor. Daarnaast ben ik lid van de klachtencommissie Yulius en lid van het Boijmans Genootschap te Rotterdam. Ik ben mede oprichtster van de Stichting Kinder- en jeugdrechtswinkel Nijmegen geweest, thans Kinder- en Jongerenrechtswinkel Gelderland geheten. Ook heb ik ruim 4 jaar deelgenomen als bestuurder bij de Vereniging Samenwerkende Bewonersorganisatie Rotterdam ter bevordering van de veiligheid in Rotterdam en de burgerparticipatie.

Wat ik wil bereiken

Graag wil ik me als verbindend persoon inzetten om de kloof tussen bewoners en ondernemers enerzijds en de gemeente anderzijds te verkleinen. Bijvoorbeeld door minder procedurele regels en een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de bewoners en ondernemers te bewerkstelligen. Ook wil ik betrokken zijn bij het toekomstige veiligheids- en handhavingsbeleid. Dordrecht mag als historische stad, ook in haar positie als belangrijkste stad van de Drechtsteden, nog meer op de kaart worden gezet; het stimuleren van musea, concerten en toerisme kan leiden tot versterking van het bedrijfsleven en een toename van werkgelegenheid.

Ook het aanpakken van eenzaamheid, die met name bij ouderen speelt maar zich ook bij jongeren voordoet, zal mijn aandacht krijgen. Evenals de positie van LHBT-ers: gelijkheid komt hun toe. Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat ik me ook wil inzetten voor het aantrekken van hoger beroepsonderwijs in Dordrecht. En de studenten van Dordrecht stimuleren na hun studie in Dordrecht te blijven wonen en werken.

Waarom ik kies voor het CDA

Ik sta achter de uitgangspunten van het CDA; waaronder solidariteit en rentmeesterschap. De mens als persoon staat bij het CDA daadwerkelijk centraal; steun voor een ieder die het nodig heeft. 

Hoe je contact met mij kunt opnemen

Op de navolgende manieren ben ik bereikbaar:

E-mailadres: mafalda@cdadordrecht.nl
Twitter: @Mafalda_Weerts
Linkedin: Mafalda Weerts
Website: CDA Dordrecht
Telefoon: 06 - 51515409