Kevin Noels

D66

Kevin NoelsRaadslid sinds: 29-03-2018
Partij: D66
Contact en nevenfuncties

Over mijzelf

Ik ben een geboren Dordtenaar en geworteld in Wielwijk. Op dit moment woon ik samen met mijn vriendin in de mooie diverse wijk Nieuw Krispijn. Naast mijn raadswerk ben ik strategisch adviseur in het sociaal domein.

Wat ik wil bereiken

Als fractievoorzitter van D66 ga ik voor een stad waarin iedereen dezelfde kansen heeft op een mooie toekomst. Waar je geboren bent of hoeveel je ouders verdienen, mag geen rol spelen. Verder wil ik dat Dordrecht de komende vier jaar een koploper wordt in de energietransitie en goed omgaat met het groen. Bij alles wat ik doe, let ik scherp op de afstemming met onze inwoners en ondernemers.

Waarom ik kies voor D66

D66 is een sociaal-liberale partij. Bij ons staan de vrijheid van het individu, goed onderwijs en een duurzame en toekomstbestendige economie centraal. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen en zijn optimistisch over de toekomst. Bij D66 willen we dat iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen. Hard werken, moet lonen. Maar we delen de welvaart en zorgen voor mensen die zichzelf niet zelfstandig kunnen redden.

Over het contact met inwoners

Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Daarom letten we er altijd scherp op dat inwoners en ondernemers het beleid mede bepalen en zoeken we voortdurend naar manieren om de lokale democratie te versterken. Bij ons staat de deur voor inwoners en ondernemers open.