Ab de Buck

GroenLinks

Ab de BuckRaadslid sinds: 29-03-2018
Partij: GroenLinks
Contact en nevenfuncties

Over mijzelf

Ik woon intussen alweer 23 jaar met mijn vrouw en drie kinderen in de wijk Stadspolders. En dat met veel plezier! Ik hou van natuur en van sport. En dat kun je hier heel mooi combineren door in de polder te skeeleren of te zwemmen in het Wantij. Tegelijk hou ik van de historie van onze schitterende stad, de bakermat van ons land. In mijn werk heb ik in de afgelopen 25 jaar bij verschillende organisaties gewerkt aan milieu, energie en duurzaamheid. Op dit moment werk ik bij NEN, een organisatie die “normen” ontwikkelt. Ik hou me daar bezig met recycling en klimaatverandering. Onder anderer help ik aan het ontwikkelen van kwaliteitsnormen die helpen om meer recycling voor elkaar te krijgen.

Wat wil ik bereiken

Als lid van gemeenteraad wil ik voor elkaar krijgen dat Dordrecht daadwerkelijk een duurzame stad wordt. Het is belangrijk dat ook onze stad haar verantwoordelijkheid neemt om onze aarde leefbaar te houden. Maar dat niet alleen: duurzaamheid biedt grote kansen om onze de regio te versterken. Een voorbeeld: duurzame energie gaat in de komende twintig jaren 50.000 banen opleveren. En juist in deze regio hebben we bedrijven die windmolens bouwen op zee, een duurzamheidsfabriek, opleidingen voor vakmensen. En bovenal: bewoners die zich er met kracht voor inzetten, zoals Drechtse Stromen. Een hele mooie basis. Maar onze gemeente is bepaald geen voorloper. Ik wil er aan werken dat onze stad hier nu wel slagen gaat maken.

Ook wil ik mee helpen om de leefbaarheid in de stad te vergroten en groen te behouden. Dat is geen vanzelfsprekendheid: er zijn plannen om er 10.000 woningen bij te bouwen, onder andere langs het Wantij. Als we niet oppassen verdwijnt groen voor steen. Ook het verkeer is belangrijk: op veel plekken is het gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Wij vinden dat er doorgaande fietsroutes komen, dat fietsknelpunten worden opgelost, dat auto’s langzamer rijden, zodat de stad schoner en veiliger wordt.

Waarom ik kies voor GroenLinks

Ik kies voor GroenLinks omdat mijn partij zich inzet voor een andere economie. Een economie waarin we de aarde minder belasten, en onze omgeving leefbaar houden. Tegelijk staat mijn partij voor een ontspannen samenleving waarin iedereen mee kan doen. Los van wat je gelooft, je sexuele geaardheid, of waar je vandaan komt: ieder telt mee. Met voor iedereen dezelfde verantwoordelijkheden en kansen. Mensen die uit een moeilijke situatie komen, bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn voor een oorlog, kunnen hier een nieuw bestaan opbouwen.

Over het contact met inwoners

Via mijn GroenLinks Facebook pagina. Daar wil ik op bijhouden waar ik me mee bezig hou in de gemeenteraad, waar we ons voor inzetten, en wat we daadwerkelijk van de grond krijgen. Graag hoor ik daar ook wat jou bezig houdt, en wat ik in de raad daarvoor kan betekenen!

Facebook:    

Mijn eigen pagina: https://www.facebook.com/abdebuckGLD2/

GroenLinks Dordrecht: https://www.facebook.com/GroenLinksDordrecht/