Eelco de Vos

D66

Eelco de VosCommissielid sinds: 29-03-2018
Partij: D66
Contact en nevenfuncties

Over mijzelf

Ik ben Eelco de Vos, 35 jaar oud en een echte Schapekop. Een schapekop die alle hoeken van de stad gezien heeft, geboren in Krispijn, opgegroeid in Stadspolders, enkele jaren in de Merwepolder gewoond (wijk “voorbij” de Staart) en sinds enige tijd woonachtig in Dordtse Hout. Ik ben als Service Manager werkzaam bij SURFnet. Een coöperatieve vereniging van Hogescholen en Universiteiten.

Wat wil ik bereiken

Dordrecht is een stad om trots op te zijn. Ondanks dat mopperen soms een tweede natuur van Dordtenaren lijkt te zijn, wonen we in de mooiste stad van Nederland. Toch is niet iedereen even optimistisch over onze stad of over zijn of haar kansen en dat kan anders! Daar wil ik mij voor inzetten. Nog te veel Dordtenaren krijgen
niet de kansen die zij verdienen, of weten de kansen die zij krijgen niet volledig te benutten. Dat is zonde!
Ook wil ik mij inzetten voor duurzaamheid. Dordrecht heeft op dit vlak nog veel uitdagingen. Onze ambitie is om in 2040 een energieneutraal eiland te zijn. Het huidig doel van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn, wordt echter al bij lange na
niet gehaald. Versnelling is nodig! Ook kan onze directe leefomgeving veel groener. Dat werkt op veel manieren positief door in de stad!

Waarom ik kies voor D66

Ik onderschrijf  de uitgangspunten die de partij hanteert volledig. Zo vind ik het belangrijk dat mensen vanuit hun eigen kracht dingen kunnen doen en ondernemen en de overheid daarbij vooral ondersteunend is. Maar mocht het echt nodig zijn, wel de helpende hand uitsteekt. Ook moeten we de plek waar we leven goed achterlaten aan de generaties na ons. Of dat nu in Dordrecht, Nederland, Europa of de wereld is. Uiteindelijk zijn we allemaal op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Het goed achterlaten gaat dan niet alleen om het milieu en de natuur; maar gaat ook over de mate van welvaart en de wijze waarop we met elkaar kunnen samenleven.
Mede vanuit die uitgangspunten is de lokale fractie van D66 in Dordrecht aan het werk. Op een positieve manier dragen zij bij aan onze mooie stad Dordrecht. Een stad waar met de inzet van D66 hopelijk een goed toekomstperspectief is voor de generaties na ons.

Hoe kunt u contact met mij opnemen


Dordrecht is een prachtige stad die we samen met elkaar maken. Inwoners, ondernemers, ambtenaren, gemeenteraad, etc. Iedereen heeft daarin zijn of haar rol.  Omdat we dat samen moeten doen, wil ik graag met iedereen in contact komen die ons als fractie iets kan meegeven of iets wil vragen. Dat kan via Facebook (https://www.facebook.com/EelcodeVosD66/) maar ook zeker per email (eelco.devos@outlook.com)

Verder ben ik te vinden op: 

Twitter: https://twitter.com/Eelcodevos
Instagram: https://www.instagram.com/eelcodevos/