Bart Bouman

PVV

Bart BoumanCommissielid sinds: 29-03-2018
Partij: PVV
Contact en nevenfuncties

Over mijzelf

Ik ben een geboren Schapenkop. Ik groeide op in Dordrecht en heb hier behalve enige jaren tijdens mijn studie altijd gewoond. Ik heb gestudeerd in Leiden en ben afgestudeerd in rechten en staatsinrichting. Verder heb ik nog allerlei andere cursussen en opleidingen gevolgd. Ben maatschappelijk op vele fronten actief geweest. Zo was ik o.a. voorzitter van de raad voor het seniorenbeleid en voorzitter van het woonconsumentenplatform. Als PvdA-lid was ik congresafgevaardigde en heb meer dan 50 door het congres aangenomen moties ingediend, waarbij ik mij o.a. keerde tegen verdergaande privatisering, marktwerking en aanbesteding in de (semi)publieke sector. Ook maakte ik deel uit van een aantal besturen, commissies en werkgroepen op landelijk, provinciaal, gemeente- en wijkniveau. Mijn hobbies zijn lezen, politiek en geschiedenis. Mijn politieke doel is meer zeggenschap van burgers over hun eigen leven en omgeving. Daarom ben ik ook voor het serieus nemen van bezwaren tegen bouwplannen voor projecten, bedrijven of windmolens.

Wat ik wil bereiken

Ik wil mij inzetten voor de stad Dordrecht en zijn burgers. Voor het behoud van het historisch erfgoed van de stad, het bestrijden van leegstand in de binnenstad, het behoud van groene parken en polders, voldoende woningen in de diverse prijsklassen voor burgers van de stad en de regio, het beëindigen van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door de bebouwde kom, het stoppen met lozing van GenX, de bouw van een parkeergarage onder de Spuiboulevard, geen nieuwe hoogbouw in de stad en veilige fietspaden. Het centrum en de wijken moeten schoon, heel en veilig zijn.

Waarom ik kies voor de Partij voor de Vrijheid

Ik kies voor mijn partij omdat die mij de kans geeft om binnen mijn eigen stad wat te doen voor anderen.

Over het contact met inwoners

Ik houd graag contact met inwoners. Dat kan per e-mail via b.bouman@pvv-dordrecht.nl of door mij aan te spreken in de stad.