Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de Raadsgriffie.

De Griffie bestaat sinds 2002 en is sindsdien uitgegroeid tot een professioneel en enthousiast team in de ondersteuning van de gemeenteraad van Dordrecht. De Dordtse wijze van vergaderen in de Dordtse Kamers, de raadscommunicatie en het moderne Raadsinformatiesysteem, projecten als Raad aan Zet en de samenwerking binnen de Drechtsteden worden in bestuurlijk Nederland met belangstelling gevolgd. Het geheim van ons succes? Zowel met de talenten van onze medewerkers als met onze dienstverlening streven we naar de top. Ook voor de komende jaren zetten we in op verdere professionalisering en vernieuwing. Onze diensten zijn onder te verdelen in drie takken:

  • Advisering en ondersteuning: adviseren van de raad in een aantal inhoudelijke portefeuilles en het geven van informatie over nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.
  • Procesmanagement: doen van voorstellen voor verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van de werkzaamheden binnen de Griffie en t.b.v. de Raad en de Adviescommissie en het uitwerken en trekken van deze projecten.
  • Relatiemanagement: investeren in een harmonieuze samenwerking tussen de Griffie en de ambtelijke organisatie en deelnemen aan werk- en projectgroepen op het gebied van de procesontwikkeling.

De Griffie is een jonge afdeling in het hart van de organisatie met dertien medewerkers. Enthousiaste, goed opgeleide professionals en unieke persoonlijkheden. We werken hard en met veel plezier en passie voor onze raad en stad. Eén stap op onze afdeling binnen het Stadskantoor is genoeg om de bijzondere sfeer binnen de Griffie te ervaren. De hectiek is groot en geen dag is hetzelfde. Naast het werk is er volop aandacht voor ontspanning en persoonlijk contact.