Raad wil bestuur met lef en daadkracht

Met een breed draagvlak de stad besturen. Dat is wat de nieuwe gemeenteraad van Dordrecht wil. Het blijkt uit het duidingsdebat, dat de nieuwe raad op vrijdag 23 maart voerde.

Kiest de raad voor een breed gedragen coalitieakkoord, of voor een nog breder gedragen raadsprogramma? Zeker is dat er stevige bestuurders nodig zijn. Een nieuw college heeft wat de raad betreft veel lef en daadkracht nodig, want de stad staat voor een grote opgave.

De Dordtse opgave

Over die opgave neemt de raad in de komende jaren veel besluiten. Besluiten die ervoor zorgen dat Dordrecht een vitale stad blijft. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en vertoeven. Grote opgaven zijn onder meer de woningbouw, de zorgvoorzieningen, duurzaamheid en zo meer.

Hoe nu verder?

De coalitie uit de voorgaande raadsperiode heeft nog steeds een meerderheid van stemmen. Dat wil niet zeggen dat de samenstelling van de coalitiepartijen in het college hetzelfde blijft. De partijen die in de raad komen hebben aangegeven recht te willen doen aan de verschuivingen in de stemverhouding, die de verkiezingen hebben opgeleverd. Zij willen er zeker van zijn dat grote én kleine partijen hun inbreng in de nieuwe raadsperiode hebben. Luisteren naar álle inwoners.

Informateur van der Velden

Beter voor Dordt, na de verkiezingen nog steeds de grootste partij in de gemeenteraad, neemt het voortouw in de verkenning naar een nieuwe coalitie en een nieuw college. Met steun van alle andere partijen benadert zij de heer van der Velden, die in 2017 tijdelijk waarnemend burgemeester van Dordrecht was. Hij kent de stad goed en kan op het vertrouwen van alle partijen rekenen. De raad geeft de informateur een duidelijke opdracht mee. Zij verwacht dat de gespreksronde van de heer van der Velden voorspoedig kan verlopen en kijkt uit naar het resultaat ervan. Het streven is om het advies van de informateur op 3 april 2018 in de raad te bespreken.