Nieuwe raad geïnstalleerd

Op donderdag 29 maart is in het stadhuis van Dordrecht de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Op donderdag 29 maart is in het stadhuis van Dordrecht de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Een deel van de raadsleden legde de eed (geluidsfragment, 512 kB) af. Anderen deden de belofte (geluidsfragment, 484 kB). De raad telt 39 leden, waarvan 27 nieuwe. “Met de voormalige raadsleden is ook veel politieke ervaring vertrokken, maar zo’n groot aantal nieuwkomers levert tegelijkertijd nieuwe kansen en een frisse blik op” aldus de voorzitter, de heer Kolff.

Samenstelling

In de raad zijn in totaal 11 fracties vertegenwoordigd. Twee daarvan zijn nieuw. Dat zijn de PVV, met 3 zetels en Gewoon Dordt, met 1 zetel. De raad telt 26 mannelijke en 13 vrouwelijke leden, in leeftijd variërend van 23 tot 68 jaar. De voorzitter riep hen op in de komende periode goed samen te werken met elkaar en met de stad. Ook hield hij een pleidooi voor onderling respect. Alle nieuwe raads- en commissieleden ontvingen het boek: ‘Hoe en wat voor het raadslid’.

Inwoners meer betrekken

Ruim 50% van de stemgerechtigden in Dordrecht ging naar de stembus. Die opkomst mag wat de voorzitter betreft wel wat hoger: “Betekent dit dat het de rest niet zoveel interesseert wie hen vertegenwoordigt in de raad? Aan u, raadsleden, de schone taak om inwoners in de komende jaren nog meer te betrekken bij de toekomst van de stad.”

Eerste besluiten

De nieuwe raad nam direct een aantal besluiten. Zij benoemde de heer Schalken als plaatsvervangend voorzitter van de raad en heeft een aantal adviesorganen ingesteld, die de raad ondersteunen. Net als in de vorige raadsperiode is er een Commissie Fysieke Leefomgeving, Sociale Leefomgeving en Bestuur en middelen. Ook bepaalde de raad de samenstelling van de Auditcommissie en wees zij de nieuwe leden en plaatsvervangend leden van de Drechtraad aan. Aan hen is het volgende stemgewicht toegekend.

De burgemeester wenst alle raadsleden veel succes toe in de komende vier jaren.

De nieuwe gemeenteraad op de trap van het stadhuis