Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraadsleden worden iedere vier jaar gekozen door inwoners van Dordrecht. De laatste verkiezingen waren op 21 maart 2018. De raad bestaat uit 39 leden, verdeeld over 11 partijen.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn te vinden op de raadskalender2018  en raadskalender 2019.  Ook als inwoner hebt u toegang tot de raadsstukken. In commissievergaderingen (De Dordtse Kamers) worden de te nemen besluiten voorbesproken. In de gemeenteraadsvergaderingen worden de besluiten door de raad vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering kan een partij of raadslid een motie indienen waarin hij of zij zich uitspreekt over het beleid en het college oproept tot actie. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Ook kan de raad besluiten veranderen door een amendement in te dienen. Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in de gemeenteraad. Ieder raadslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.

Meer informatie