Meepraten en inspreken

Inwoners van Dordrecht hebben spreekrecht in de raadscommissies. Dit betekent dat u het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan.

Dat kan in deze tijd van coronamaatregelen nog steeds. Alleen werkt het nu net iets anders dan eerst. Op de afbeelding hieronder ziet u welke mogelijkheden er zijn.

In dit schema ziet u de verschillende mogelijkheden die er zijn om in te spreken in raadscommissies. Dat kan bijvoorbeeld thuis via het programma MS Teams op uw computer. Maar u kunt ook gebruik maken van een computer op het stadskantoor. U kunt er ook voor kiezen om een e-mail te sturen. Of neem een filmpje op en stuur deze in als facebook reactie.  In dit schema ziet u de verschillende mogelijkheden die er zijn om in te spreken in raadscommissies. Dat kan bijvoorbeeld thuis via het programma MS Teams op uw computer. Maar u kunt ook gebruik maken van een computer op het stadskantoor. U kunt er ook voor kiezen om een e-mail te sturen. Of neem een filmpje op en stuur deze in als facebook reactie.  

U krijgt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissieleden te geven. Hebben de commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u nog kort gelegenheid om daarop te reageren.

Spelregels

Voor het inspreken gelden enkele regels. Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Dan kunt u zich tot maandag 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie. Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neemt u dan contact op met de commissiegriffier. Vervolgens overlegt deze commissiegriffier met u wanneer en op welke manier uw bijdrage onder de aandacht van de commissie kan worden gebracht.

  • Commissiegriffier Bestuur en Middelen:  de heer J.C. (Harco) Bakker, telefoon: (078) 770 2555
  • Commissiegriffier Fysiek: de heer M. (Mark) den Boer, telefoon: (078) 770 4976
  • Commissiegriffier Sociaal: de heer D. (Daniël) Coenen, telefoon: (078) 770 4980

Weet u niet zeker in welke commissie uw onderwerp thuishoort? Bel dan met het algemene nummer van de raadsgriffie: 078 770 8550. U kunt ook mailen naar raadsgriffie@dordrecht.nl.

U mag niet inspreken over onderwerpen:

  • waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;
  • die uitsluitend een privébelang dienen;
  • die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;
  • die al eerder in de commissievergadering aan de orde zijn geweest, tenzij u met nieuwe feiten komt.

Er is ook geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

Privacy voor insprekers

Commissievergaderingen zijn live en openbaar op internet te volgen. Ze zijn later ook terug te kijken. Als inspreker komt u in beeld. Uw naam wordt ook vooraf op het raadsinformatiesysteem gepubliceerd. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt als u zich als inspreker meldt. Als u, om welke reden dan ook, niet in beeld wenst te komen en/of uw naam niet gepubliceerd wilt zien, dan wordt u verzocht dit bij uw aanmelding als inspreker aan te geven. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.