Informatie voor de pers

Vragen over de portefeuille van burgemeester en wethouders kunt u stellen aan de woordvoerders.

Burgemeester A.W. (Wouter) Kolff

Portefeuille

Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale Veiligheid, Handhaving (gerelateerd aan Openbare Orde, zoals Boa’s), Bestuurlijke Betrekkingen en Public Affairs, Internationale samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen), Regionale samenwerking, Mediabeleid en Communicatie, Personeel en Organisatie

Woordvoerder: Marc van Wijnen

Wethouder M.D. (Maarten) Burggraaf

Portefeuille

Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Toerisme, Markten en Wijkeconomie, Levendige Binnenstad, Evenementen, Financiën (inclusief deelnemingen en HBR), Dienstverlening (inclusief ICT) en Huisvesting, Omgevingswet en Bestuurlijke Vernieuwing, Grondbedrijf en Vastgoed, Amstelwijck/Wilgenwende, Westelijke Dordtse Oever, Stadswerven, Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras/Stationsomgeving

Woordvoerder: Liesbeth Timmermans

Wethouder P.J. (Peter) Heijkoop

Portefeuille

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg en Welzijn, WMO en Beschermd Wonen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, Gezondheidspark/Leerpark, Wielwijk/Crabbehof,  Amstelwijck/Wilgenwende, 1e plaatsvervanger Ruimtelijke Ordening

Woordvoerder: Toyah Waijers

Wethouder H. (Rik) van der Linden

Portefeuille

Jeugd en Jeugdhulpverlening, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie, Publieke Gezondheid, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Externe (spoor)veiligheid, Cultuur, Monumentenzorg en Archeologie, Duurzaamheidscentrum Weizigt, Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras/Stationsomgeving (inclusief Verstedelijkingsalliantie), Gezondheidspark/Leerpark

Woordvoerder: Jonne van Bochove

Wethouder B.C.M. (Marco) Stam

Portefeuille

Wijken en Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport en Recreatie, Water(veiligheid), Vergunningverlening & Handhaving, Dierenwelzijn, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Levendige Binnenstad, Dordt-West, Stadswerven, Wielwijk/Crabbehof, Straatnamencommissie, 1e plaatsvervanger Verstedelijkingsalliantie

Woordvoerder: Mark Benjamin