Informatie voor de pers

Vragen over de portefeuille van burgemeester en wethouders kunt u stellen aan de woordvoerders.

Burgemeester A.W. (Wouter) Kolff

Portefeuille: Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale Veiligheid, Bestuurlijke Betrekkingen en Public Affairs, Internationale Samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen), Regionale Samenwerking

Woordvoerder: Marc van Wijnen

Wethouder P.H. (Piet) Sleeking

Portefeuille:Ruimtelijke Ordening, Water, Vergunningverlening en Handhaving, Levendige Binnenstad, Cultuur en Toerisme, Monumentenzorg en Archeologie, Mediabeleid en Communicatie, Personeel en Organisatie inclusief Projectmanagement, Stadswerven, Gezondheidspark, Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras

Woordvoerder: Mark Benjamin

Wethouder M.D. (Maarten) Burggraaf

Portefeuille: Economische Zaken en Ondernemen, Markten en Wijkeconomie, Evenementen, Financiën (inclusief deelnemingen en Havenbedrijf Rotterdam), Dienstverlening (inclusief ICT) en Huisvesting, Omgevingswet en Bestuurlijke Vernieuwing, Grondbedrijf en Vastgoed, Spoorzone: Amstelwijck/ Wilgenwende, Westelijke Dordtse Oever

Woordvoerder: Liesbeth Timmermans

Wethouder B.C.M. (Marco) Stam

Portefeuille: Wijken en Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport en Recreatie, Dierenwelzijn, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Dordt-West

Woordvoerder: Mark Benjamin

Wethouder H. (Rik) van der Linden

Portefeuille: Jeugd en Jeugdhulpverlening, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie, Publieke Gezondheid, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Externe (spoor)veiligheid, Natuur- en milieucentrum Weizigt, Spoorzone: Stationsomgeving

Woordvoerder: Jonne van Bochove

Wethouder P.J. (Peter) Heijkoop

Portefeuille: Werk en Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg en Welzijn, WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Beschermd Wonen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, LHBTI (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekseconditie), Spoorzone: Leerpark

Woordvoerder: Toyah Waijers