Collegebesluiten 3 juni 2019

Het college heeft op 3 juni 2019 de volgende besluiten genomen:

Ontwikkeling Middenzone Gezondheidspark
Het college stelt de gemeenteraad voor de grondexploitatie, het programma van eisen en wensen, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.   

Lokale Nota publieke gezondheid 2020-2023
Het college stelt de gemeenteraad voor de inhoudelijke uitgangspunten inzake lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 en het doorlopen proces vast te stellen.

Optimalisatietraject Sportboulevard
Het college stelt de gemeenteraad voor de huur- en exploitatieovereenkomst sportboulevard aan te vullen.

Haalbaarheid verplaatsing de vrije tuinder
Het college stelt de gemeenteraad voor hoe om te gaan met de verplaatsing van de vrije tuinder.

Aangaan Woondeal Zuidelijke Randstad
Het college informeert de gemeenteraad over deelname en ondertekening van de Woondeal Zuidelijke Randstad.

Beantwoorden artikel40 vragen VSP Bouwactiviteiten Smitszigt
Het college beantwoordt de artikel40 vragen

Beantwoorden artikel40 vragen VVD Zwaar verkeer op de Rechte Zandweg
Het college beantwoordt de artikel40 vragen

Beantwoorden artikel40 vragen Groenlinks varend ontgassen binnenvaart
Het college beantwoordt de artikel40 vragen

Aanvaarden schenking uit het ateliernalatenschap Abraham van Strij
Het college aanvaardt de schenking.