Collegebesluiten 2 juli 2019

Het college heeft op 2 juli 2019 de volgende besluiten genomen:

Startnotitie Vastgoedbeleid 2019
Het college stelt de gemeenteraad voor de uitgangspunten inzake het vastgoedbeleid vast te stellen e het proces zoals door het college is voorgesteld te doorlopen.

Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht
Het college stelt de gemeenteraad voor de verordening en autovrij gebied Dordrecht vast te stellen.

Hoger onderwijs Drechtsteden
Het college informeert de gemeenteraad over hoger onderwijs in de Drechtsteden.
Zie: https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemmbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=2438884&F_HEADTITLE=Raadsinformatiebrief%20over%20Hoger%20Onderwijs%20Drechtsteden&F_DOSSIERTYPE=Raadsinformatiebrief

Voortgang programma Samen tegen Armoede 2018-2022
Het college informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de voortgang.
Zie: https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=2435949&F_HEADTITLE=2435949%20-%20Raadsinformatiebrief%20over%20Voortgang%20programma%20Samen%20tegen%20Armoede%202018-2022&F_DOSSIERTYPE=Raadsinformatiebrief

Beantwoorden motie M9 Aandacht duurzaam en energie
Het college beantwoordt de motie via een raadsinformatiebrief.
Zie: https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=2435971&F_HEADTITLE=2435971%20-%20Raadsinformatiebrief%20met%20beantwoorden%20motie%20181218%20M9%20Aandacht%20duurzaam%20en%20energie&F_DOSSIERTYPE=Raadsinformatiebrief

Beantwoorden motie In de nieuwe Biesbosch is ook plaats voor loslopende honden
Het college beantwoordt de motie via een raadsinformatiebrief over de mogelijkheden om de Hania's Polder te gebruiken als locatie om honden los te laten lopen.