Collegebesluiten 20 maart 2018

Lees de collegebesluiten van 20 maart 2018.

Herbenoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften

De huidige leden van de Adviescommissie voor de behandeling van de bezwaarschriften zijn benoemd voor de afgelopen raadsperiode, 2014-2018. Dat betekent dat zij moeten worden herbenoemd voor de nieuwe raadsperiode, 2018-2022. De commissieleden hebben aangegeven graag herbenoemd te willen worden en er is geen reden om een of meer leden niet te herbenoemen.

Beantwoording art 40 vragen CDA Bushalte Essenhof

Het college beantwoordt de vragen van het CDA over de bushalte bij de Essenhof.

Beantwoorden motie 28a (kadernota)

Het college is in gesprek gegaan met ondernemers en via een enquête is onderzocht hoe zij kijken naar het pondernemers- en vestigingsklimaat en dienstverlening van de gemeente. Het college informeert de raad over de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen.

Verbeteringen subsidieregelingen

Het college informeert de raad over de verbeteringen die zijn doorgevoerd tbv de subsidieregelingen.