Collegebesluiten 16 oktober 2018

Vaststellen verordening afvalstoffenheffing 2019
Zie hier

Vaststellen verordening reinigingsrecht 2019
Zie hier

Vaststellen bestuurlijke planner 2019
Zie hier

Beantwoorden motie M1 Kinderpardon
Zie hier

Beantwoorden artikel 40 vragen CU/SGP Rapporten Energiehuis en Bibelot
Het college beantwoordt de vragen van de CU/SGP.

Bestuurlijke reactie rekenkamercommissie-onderzoek Waar voor je geld
Het college heeft een bestuurlijke reactie opgesteld op het Rekenkameronderzoek.

Beschikbaar stellen krediet tijdelijke Brandweerkazerne
Het college besluit de raad voor te stellen bij de eerstvolgende verzamelwijziging van de begroting krediet beschikbaar te stellen voor de inrichting van een tijdelijke brandweerkazerne op Noordendijk 252.

Inspraakprocedure nieuwe Nadere regels uitstallingen voor de binnenstad van de gemeente Dordrecht
Het college brengt de nadere regels voor uitstallingen in de inspraak. Zie het nieuwsbericht
 
Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Krapte woningmarkt voor jongeren c.q. starters
Het college beantwoordt de vragen

Voortgang in 1x goed
Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het project.