Collegebesluiten 13 maart 2018

Lees de collegebesluiten van 13 maart 2018

Haalbaarheidsonderzoek technisch crematorium Essenhof

Het college besluit een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden om op het terrein van de Essenhof een tweede crematieoven te plaatsen. Voornaamste reden is om de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk aan te laten sluiten op de klantwens.

Afsprakenbrief overgangsperiode doordecentralisatie POSO

Het college stelt de brief vast waarin de verantwoordelijkheden zijn opgenomen gedurende de overgangsperiode naar de doordecentralisatie. Deze brief wordt ondertekend door gemeente en schoolbesturen PO en SO.

Aangaan Vaststellingsovereenkomst Merwedelingelijn

Het college besluit de Vaststellingsovereenkomst Merwedelingelijn aan te gaan met de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen. Zij komen overeen dat de gezamenlijke integrale realisering van het project niet meer ziet op de realisatie van halte Broekgraaf.

Ontwikkelingen jeugd Q4 2017 (RIB)

Het college informeert de raad over de laatste kwartaalrapportage van 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd en de Stichting Jeugdteams en een overzicht van andere actuele ontwikkelingen. Deze stukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

 

Verhoging subsidieplafond Culturele Educatie

Het college heeft besloten het subsidie plafond voor culturele educatie voor 2018 – onder voorbehoud dat de raad besluit de budgetoverhevelingen 2017 vast te stellen – te verhogen met 75.000 euro waarmee het plafond uitkomt op 1.973.096

Eerste wijziging Uitvoeringsreglement overeenkomstig artikel 10 van de Subsidieverordening Blijverslening gemeente Dordrecht.

Het college stelt de aanvulling en een aantal wijzigingen op de subisidieverordening Blijverslening vast. Het betreft delegatie aan de SVN om niet alleen hypothecaire maar ook consumptieve Blijversleningen te kunnen verstrekken. Tevens gaat het om een aantal aanpassingen om het te doorlopen proces te vergemakkelijken.