Collegebesluiten 9 oktober 2018

1. Vaststellen Begroting 2019 (RV)
Zie hier

2. Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2019 inclusief Tarieventabel 2019 (RV)
Het college stelt de raad voor de Heffingsverordening 2019 met bijbehorende Tarieventabel Essenhof 2019 vast te stellen.

3. Kredietaanvraag tijdelijke huisvesting OMC Krommedijk (RV)
Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de tijdelijke verhuizign van OMC. Zie raadsvoorstel.

4. Ontwerpwijzigingsplan Zeedijk 5f (RIB)
Het college informeert de gemeenteraad over dit bestemmingsplan.

5. Advies aan raad plaatsing standbeeld Willem van Oranje
Het college adviseert de gemeenteraad het burgerinitiatief tegen de plaatsing niet te steunen.

6. Verkoop Sluisweg/Achterhakkers
Het college besluit de percelen Sluisweg 1-3 en 7-9 en Achterhakkers te verkopen.

7. Vaststellen Normenkader 2018
Het college besluit het Normenkader 2018 vast te stellen. Dit kader geeft aan welke wet- en regelgeving meegenomen dient te worden in de accountantscontrole.

8. Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Schuldhulpverlening
College beantwoordt de Artikel 40-vragen

9. Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Assistentie aan sportverenigingen
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.