Collegebesluiten 9 januari 2018

Lees de collegebesluiten van 9 januari 2018.

Vaststellen bestemmingsplan derde herziening Schil, hotel Vriesplein (RV)

Conform

Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (RV)

Conform

Vaststellen GREX Blekersdijk (RV)

Conform

Vaststellen bestemmingsplan eerste herziening Wielwijk locatie Parkrand (RV)

Conform

Startnotitie lokaal programma armoede en schulden Dordrecht 2018 2022 (RV)

Conform

Jaarverslag 2017 (programmaverantwoording) t.b.v. slotdebat (RV)

Conform

Locatiekeuze en realisatie Skaeve Huse (RV)

Conform

Stand van zaken organisatieontwikkeling Drechtwerk (RIB)

Conform

Tweede wijziging Legesverordening 2018 (RIB)

Conform

Decembercirculaire 2017 (RIB)

Conform

Verlenging samenwerkingsovereenkomst BWO

Conform

Voortgangsrapportage Dienstverlening (RIB)

Conform