Collegebesluiten 6 november 2018

Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd in dit bestemmingsplan. Het college stelt de gemeenteraad voor het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Ontwikkeling Amstelwijck
College legt het ontwikkelperspectief Amstelwijck voor aan de gemeenteraad.

Voorstel verplaatsing Dolderman
Het college stelt de gemeenteraad voor de firma Dolderman te verplaatsen uit de Binnen kalkhaven naar de Tweede Merwedehaven.

Pilot busverbinding naar Essenhof
Het college stelt de raad voor een pilot te starten voor een nieuwe vervoersdienst van en naar de Essenhof voor de duur van 16 maanden. Zie het persbericht.

Wijzigingsbesluit GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Het college stelt de gemeenteraad voor de grenzen van het Nationaal Park vast te stellen.

Woningbouwprogrammering
Het college stelt de raad voor de bij de bouw van nieuwe woningen een verdeling over verschillende prijscategorieën aan te houden. Zie persbericht.

Bezwaar tegen uitkering Pw 2019 en definitieve gebundelde uitkering Pw 2019
Het college van B&W tekent bezwaar aan bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderzoek naar toepassing flexibele parkeernormering in Dordrecht
Het college besluit een onderzoek naar de toepassing van flexibele parkeernormen in Dordrecht te doen. De raad wordt geïnformeerd per brief.

Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Leefbaarheid Cornelis de Wittstraat
Het college beantwoordt de vragen.