Collegebesluiten 6 februari 2018

Lees de collegebesluiten van 6 februari 2018.

 1. Aanvraag voorbereidingskrediet Gezondheidspark (RV)
 2. Startnotitie Omgevingsvisie (RV)
 3. Interreg VB project SCORE (RV)
 4. Kruispunt Patersweg Zuidendijk (RV)
 5. Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2018 (RV)
 6. Budgetoverhevelingen 2017 (RV)
 7. Beëindigen contractuele relatie met het ASz (Gezondheidspark) (RIB)
 8. Voortgang motie Right to challenge (RIB)
 9. Aangaan Convenant PGA voorkoming radicalisering en extremisme
 10. Geluidbelastingkaarten EU 3e tranche
 11. Advies op initiatiefvoorstel CDA vrijwillige anticonceptie