Collegebesluiten 5 juni 2018

Kiezen sturen verantwoorden
Kiezen, Sturen en Verantwoorden (KSV) zijn de kernwoorden van de gemeentelijke sturingscyclus en gaat over de afspraken die de raad en het college met elkaar maken aan de start van een nieuwe bestuursperiode. In de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 worden verbetervoorstellen aangedragen voor onder meer de planning & control cyclus en bijbehorende producten om zodoende de KSV-afspraken verder te versterken.