Collegebesluiten 4 september 2018

Commissie bezwaarschriften
Het college verleent ontslag en benoemt leden van de commissie bezwaarschriften

Samen maken wij onze stad
Het college informeert de raad over 'Samen maken wij onze stad' ( zie ook Ris

Oninbare vorderingen
Het college besluit oninbare vorderingen af te boeken.

Huis van de stad en regio
Het college besluit de gemeentesecretaris te machtigen om samen met partners een intentieovereenkomst 'Huis van de stad en regio' te ondertekenen namens de gemeente.

Uitbrengen zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd
Het college stelt de raad voor een zienswijze uit te brengen op de wijziging van de begroting 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Ook informeert het college de raad over de uitvoering van jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid en Dordrecht door middel van rapportages en het jaarverslag Serviceorganisatie 2017. Deze informatie is hier te vinden.

Beantwoording art 40 vragen VVD Hoog tijd om pollers binnenstad te vervangen door camerabewaking
Het college beantwoordt de vragen van de VVD over de vervanging van de pollers ( zie hier). 

Beantwoording art 40 vragen VVD korte metten met racetuig
Het college beantwoordt de vragen van de VVD over snelheidscontroles op de Merwedestraat.