Collegebesluiten 3 juli 2018

Kredietaanvraag digitalisering van parkeren, fase IV

Bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden partijen
Het college van burgemeester en wethouders besluit leden van het college aan te wijzen (dan wel benoemen) bij de Dordtse verbonden partijen.