Collegebesluiten 30 januari 2018

Lees de collegebesluiten van 30 januari 2018.

 1. Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening parkeren (RV): conform.
 2. Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kabeltracé 1 (RV): conform.
 3. Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring (RV): conform.
 4. Vaststellen GREX zelfbouwlocatie Grote Hondring (RV): conform.
 5. Zienswijze op oprichting coöperatie Regionale Ambulance Voorziening ZHZ (RV): conform.
 6. Ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3' (RIB): conform.
 7. Afhandeling bezwaarschriften Kilwijkstraat 5: conform.
 8. Gratis toegang voor jongeren (RIB): conform.
 9. Ontwikkelingen centrale bibliotheek Dordrecht (RIB): conform
 10. Dossier Chemours en DuPont (RIB): conform
 11. Afboekvoorstel oninbare vorderingen: conform.