Collegebesluiten 28 augustus 2018

Vaststellen Reglement Markt Advies Commissie en benoemen nieuwe leden
Het college heeft een adviescommissie ingesteld en het reglement Markt Advies vastgesteld voor de marktaangelegenheden die voortvloeien uit de marktverordening.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek – mandaatbesluitenSt. Trivire en St. Woonbron
Het college stelt het externe mandaatbesluit vast voor de stichtingen Woonbron en Trivre inzake de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, gemeente Dordrecht.