Collegebesluiten 27 november 2018

Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302
Het college stelt de raad voor geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is en het bestemmingsplan '9e Herziening Dubbeldam, locaties Zuidendijk 302' vast te stellen.

Dordtpas
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas.

Regioprofiel Cultuur
In het kader van het toekomstig landelijke cultuurbeleid is een bijdrage geleverd aan het Rotterdamse Regioprofiel Cultuur over Dordrecht en de Drechtsteden. Dit Rotterdamse Regioprofiel, met daarin de Dordtse bijdrage gemarkeerd en de bijlage over Dordrecht en Drechtsteden is te vinden op het raadsinformatiesysteem.

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Financiële situatie Albert Schweitzerziekenhuis
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de financiële situatie van het Albert Schweitzerziekenhuis.

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Toegang wijk Wilgenwende
Het college beantwoordt de artikel 40-vragen over de ontsluiting van de wijk Wilgenwende.