Collegebesluiten 25 september 2018

Cameratoezicht
Het college besluit een intern protocol vast te stellen voor cameratoezicht in Dordrecht.

Vaststellen Telecommunicatieverordening Dordrecht (RV)
Het college stelt de raad voor de verordening vast te stellen.

Vaststellen Leidingenverordening Dordrecht (RV)
Het college stelt de raad voor de verordening vast te stellen.

Vaststellen uitgangspunten peuteropvang 2019
Het college stemt in met de uitgangspunten peuteropvang 2019

Vaststellen Nadeelcompensatieregeling Leidingen
Het college stelt de regeling vast.

Vaststellen Tarieven Schaderegeling Ingravingen Dordrecht 2019
Het college stelt de tarieven vas.

Beantwoorden artikel 40-vragen (SP) Inpassing OMC bij FC Dordrecht
Het college beantwoordt de vragen.