Collegebesluiten 23 januari 2018

Lees de collegebesluiten van 23 januari 2018.

  1. Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ: conform
  2. Beantwoorden art. 40 vragen CDA, CU/SGP over (vrijwel) geen stemlokalen in kerken: conform
  3. Ontwerpbestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN': conform.
  4. Aanvaarden schenking schilderij Anton Mauve: conform.
  5. Aanvaarden schenking schilderij Hans van Hoek: conform.
  6. Ontbinden koopovereenkomst bouwgrond Project Zuiderpoort: conform.
  7. Draagvlakmeting BI-zone Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West: conform.
  8. Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Preventie Huisuitzettingen 2018 - 2021: conform.